Aktivní karbonový obvaz je sterilní bandáž s aktivním uhlíkem v podobe mikro topenu se zvýšenou absorpcí indukovanou osmotickým gradientem.

Obecně řečeno se jedná o obvaz založený na uhlíku, který díky svým absorpčním vlastnostem dokáže velmi efektivně zastavit krvácení, odstranuje křečové žíly a zaceluje rány, čímž sekundárně zabraňuje infekci z poškozené tkaniny. Obvaz chrání před záněty a zmírnuje bolest. Jedná se do jisté míry o nízkonákladovou léčbu.

Tyto výrobky jsou založeny na karbonizovaném hydrát celulózovém vlákně za vysoké teploty.

Samotné vlákno o síle několika desítek mikronů je spojováno do nití s velmi vysokou absorpcí, která je proti obdobným výrobkům cca 36x vyšší, a to při nulové toxicitě. Své vlastnosti si zachovává i při porušení sterility.

“Není to lék v pravém smyslu slova, obvaz funguje kvůli silnému potenciálu jeho čištení. V podstate je to jen obvaz, ale jeho účinnost překvapuje lékaře. Všechno se uzdravuje osmkrát rychleji.”

Václav Bauer, vynálezce obvazu

Klíčové vlastnosti:

  • Obvaz zachovává se vlastnosti i po porušení sterility.
  • Vetšina aplikací je velmi jednoduchá, zvládnutelná nejen odborným personálem, ale i laikem.
  • Velmi rychlý nástup účinků.
  • Vynikající snášenlivost.
  • Vynikající výsledky i u pacientu s diabetes mellitus (cukrovkou).

Funkčnost obvazu z pohledu neodborné společnosti tkví v tom, že obvaz muže absorbovat toxin z lidského těla, uzavře ho na sebe a zlikviduje.

To je způsobeno jeho hustotou – kapacita jednoho lidského vlasu je 1 600 uhlíkových metrů.

Jinak řečeno – povrch 1 cm2 uhlíkové vrstvy obvazu by bylo možné roztáhnout až do velikosti odpovídající jeden a půl fotbalového hřiště. Taková je síla mechanického čištení poranení.

Podle držitele průmyslového vzoru neexistuje nic na světe, co by vyčistilo ránu jako tato uhlíková textilie. Aktivní uhlík je používán ve třech oblastech moderní terapie: lécba akutních krvácejících ran, při kterých se nanese vrstva suchého uhlíku, vrstva je dominantní, léčení ran, které jsou obtížné vyléčit, a vady, pri kterých se používá princip “mokrého hojení”, první pomoc v případě otravných ran a zároveň i komplexní ošetrení kousnutí nebo bodnutí hmyzem.

Po registraci byla v praxi zavedena bandáž s aktivním uhlíkem a byla vytvořena spolupráce se Sdružením praktických lékařů.

Obvaz je nyní certikován, patentován a připraven k exportu do asi 20 zemí světa.

Využívání uhlíku se v medicíně používá již po dlouhou dobu, ale jedinečnost těchto produktů je v tom, že mohou být použity bezprostředně na ránu a urychlit tak léčbu pomocí mimořádných vlivů uhlíku.

Nyní není známý žádný vedlejší efekt.

– Odstranění či zamezení šíření jedů

Aplikace u nehojících se ran
Aplikace pro zastavení krvácení
Ochrana před vdechováním plynů a jedů
Aplikace u nehojících se ran
Po vyjmutí výrobku ze sterilního obalu a jeho navlhčení fyziologickým roztokem, se přiloží černým sorbentem na ránu a převáže.

První výměna obvazu po cca 6 hod., další po 12 hod. a dále vždy dle potreby po 24-48 hodinách až do úplného vyléčení.
Aplikace pro zastavení krvácení
Po vyjmutí ze sterilního obalu se rychle přitiskne na krvácející ránu a min. 15-120 sekund se pevně tiskne. Poté již jakékoliv bežné ošetření, u menších ran bez dalšího ošetrení.
Ochrana před vdechováním plynů a jedů
Dýchá se nosem a ústy přes černý sorbent, nebo nasazenou roušku (ochrana cca 8-10 min.).

Černý absorpční materiál se pohltí.

Obvazy s aktivním uhlíkem od společnosti ACB VALE s.r.o. jsou příkladem unikátního využití české aplikované vědy, jež mají šanci uspět po celém světe. Toto prohlášení se na první pohled muže zdát přehnané, nicméně má své racionální opodstatnění. Tento výjimečný obvaz s aktivním uhlíkem je možné zmiňovat pouze v superlativech.

Základem všech výrobků společnosti ACB VALE s.r.o. je vysokou teplotou karbonizované hydrátcelulozové vlákno. Samotné vlákno o síle několika desítek mikronů je spojováno do nití s velmi vysokou absorpcí, která je proti obdobným výrobkům cca 36x vyšší, a to při nulové toxicitě. Své vlastnosti si zachovává i při porušení sterility.

Výrobní postupy jsou v České republice chráněny jako modely a design.

Výrobní postupy jsou chráněny jako užitné a průmyslové vzory v EU, USA a jsou přihlašovány do další ochrany.

Naše produkty jsou testovány v několika zemích.

Príklady vhodných oblastí použití

• Chirurgie

• Dermatologie

• Stomatologie

• Gynekologie

• Ortopedická chirurgie

• Některé oblasti vnitřní medicíny

• Povrchová onkologie

• Ochrana před některými jedy a plyny.

Konkrétní případy použití

– Značný dezodorační efekt

– Rychlé čištění ran

– Léčba nehojících se ran (bércové vředy, proleženiny, bakteriálně ohrožené rány,..),

– Léčba po chirurgických zásazích

– Urychlené stavení krvácení