Společnost REDO s.r.o., sídlící v Prostějově, je na trhu s textilními výrobky pro armádu, policii a ozbrojené bezpečnostní složky již více než 25 let a jedná se o čistě soukromou společnost. Společnost REDO byla založena v roce 1992 a byla jednou z prvních společností z bývalého východního bloku dodávajících armádní výstroj do zemí NATO.

Společnost REDO vyrábí a dodává převážně výrobky textilního rázu, jako jsou taktické a balistické vesty, batohy, sumky, pouzdra a nosné řemení.  Stěžejním sortimentem, na který se společnost v současnosti zaměřuje je sortiment balistických vest. Mezi tyto produkty patří lehké balistické vesty, těžké balistické vesty, včetně vest disponujících funkcí rychlého rozpadu vesty a dále balistické vesty s protiúderovou ochranou. Všechny produkty balistické ochrany jsou podrobovány důkladnému vývoji a testování v renomovaných zkušebnách jak v České republice tak v zahraničí. Společnost je schopna dodávat balistickou ochranu přesně podle přání zákazníka a zvolit odpovídající stupeň ochrany podle zadání. Standardně jsou balistické vložky dodávány podle norem používaných v evropských zemích, jako je např. Americký standard MIL STD NIJ 0101.04, Český standard ČSN 39 5360 nebo Německý VPAM. Samozřejmostí je zajištění i jiných standardů dle přání klienta.

Mezi klienty firmy REDO, s.r.o. jsou například armádní a policejní složky Německa, Rakouska, Česka, Švýcarska a Holandska.

Mezi hlavní odběratele patří Německá armáda, kde společnost dodává ročně tisíce produktů v rámci několika souběžných veřejných zakázek na dodávky vest, taktických opasků, nosných řemení, transportních tašek a vaků a podobných výrobků. Dalším velmi významným klientem je Rakouská armáda, kde společnost dodává velkou část výstroje v rámci veřejných zakázek opakovaně již od roku 2004. Společnost také samozřejmě dodává i na tuzemský trh a to jak do České armády tak i policii ČR, kdy při vývoji reaguje na požadavky speciálních armádních a policejních jednotek. V neposlední řadě potom patří do portfolia společnosti i vývoj a dodávky pro různé složky rychlé záchranné složky, hasiče a jiné útvary. Pro tyto skupiny existují samostatné řady produktů, které jsou speciálně navrženy pro plnění úkolů při zajišťování zdraví a majetku.